FELHASZNÁLÁSI-ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve:  Nutrition Food Kft.

Szolgáltató székhely: 2051 Szily Kálmán út 1/5.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-210892
Szolgáltató adószáma: 29135747-2-13

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési cím: 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 1/5.

Email: info@freshera.hu
Telefon: +36 70 326 3981

(3) Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Tárhelyszolgáltató email címe: info@mhosting.hu

2. A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGEI

(1) Fogyasztóvédelmi kérdésekkel a Pest Megyei Kormányhivatal (cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., telefonszám: (1) 460-2231, email cím: fogyved@pest.gov.hu) foglalkozik.

(2) A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036., telefonszám: 1/472-8900; fax: 1/472-8905; www.gvh.hu) a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben.

3. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató a freshera.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen Felhasználási –és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó Felhasználó számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Felhasználók értesítésével vagy anélkül. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt.

(4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portál használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált Felhasználóra.

(5) Jelen ÁSZF 2018. augusztus 01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

4. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Regisztráció

(1) A Portálon egyes funkciói csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el.

(2) Felhasználók a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása.

(3) Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Szolgáltató között a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

(4) A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • email cím
 • Jelszó

(5) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és Felhasználónévvel védett Felhasználói Fiókban bármikor van lehetőség.

(6) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(7) Szolgáltató a Felhasználó részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő emailt küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott email címre.

(8) A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4.2 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve. Ezen kívül „részletek” gombra kattintva a Felhasználó az alábbi információkat láthatja az adott termékkel kapcsolatban:

 • a termék megnevezése
 • a termék leírása
 • termékfotó

A termékfotók illusztrációk, a valóságban minimális különbségek jelentkezhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékfotó és a termék tényleges kinézete közötti eltérés miatt.

(2) A VÉTELÁR: a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban feltüntetett bruttó vételár, amely nem tartalmazza a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató jogosult a Portálon feltüntetett árakat és díjakat megváltoztatni, azzal, hogy a módosítás a Portálon történő közzététellel lép hatályba. A megrendelés visszaigazolását követően végrehajtott árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére, a Szolgáltatónak nem felróható okból téves vételár kerül feltüntetésre a Portálon. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Portálon feltüntetett hibás vételáron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, és a Felhasználó ennek ismeretében dönthet arról, hogy a helyes vételáron megrendeli-e a terméket, vagy minden – akár a Felhasználó által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Felhasználó irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vételi szándékától.

(3) A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket ún. virtuális kosárba gyűjtheti (a továbbiakban: „Kosár”), a termék Kosárba helyezése előtt megjelölheti a megvásárolni kívánt darabszámot. (1. lépés)

A Kosár tartalmazza tehát a Felhasználó által kiválasztott terméket/termékeket, a termék/termékek darabszámát, azok egységárát, a szállítás költségeit és a fizetendő végösszeget.

Felhasználó a Kosár tartalmát a vásárlás során a Kosár ikonra kattintással bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti.

Amennyiben a termék Kosárba helyezését követően további terméket kíván vásárolni, azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva teheti meg, amennyiben nem kíván további terméket megvásárolni, a „Tovább a megrendelésre” gombra kattintva tudja feladni a megrendelését. (2. lépés)

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználó kiválaszthatja a fizetés módját. Felhasználó ekkor köteles megadni a nevét, telefonszámát, számlázási címet, illetve a számlázási címtől eltérő szállítási címet.  (3. lépés)

Az utolsó lépésként a Felhasználó a „megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. (4. lépés) A megrendelés véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Felhasználó megrendelésének valamennyi részletét, így a Felhasználó a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a Felhasználó számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(4) A Felhasználó végig nyomon követheti, hogy éppen hol (melyik lépésnél) jár a vásárlási folyamatban, a megrendelés véglegesítését megelőzően bármikor, visszaléphet a korábbi lépések bármelyikére, új tételeket vehet fel, vagy törölheti a már felvett tételeket, vagy azok egy részét.

(5) A Felek közötti szerződés a Felhasználó által elküldött megrendelés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Felhasználó email címén letöltésre hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz email címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

(6) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követően a Felhasználó által megadott email címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követően nem igazolja vissza a megrendelést, a Felhasználó minden – akár a Felhasználó által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Felhasználó irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

(7) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9 órától 17 óráig történik. A hétköznap 17 óra után, valamint a hétvégén vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

4.3 Fizetési módok

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • bankkártyás fizetés

(2) Bankkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó az OTP online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a OTP Simple fizetési oldalára, ahol a Felhasználó bankkártya adatainak megadását követően teljesíti a fizetést.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 • (1) A Szolgáltató a Felhasználó által megrendelt terméket saját maga szállítja ki a Felhasználó által megadott, és Szolgáltató által visszaigazolt szállítási címre.

  (2) A szállítási díjat minden esetben a Felhasználó viseli. Amennyiben a Felhasználó hibájából nem kerülhet sor a kézbesítésre – így különösen, ha a Felhasználó rossz szállítási címet adott meg, vagy nem tartózkodik otthon a szállítás időpontjában, vagy utánvét esetén nem tudja kifizetni a vételárat- úgy köteles megtéríteni Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás díját.

  (3) A Portálon a termékek mellett feltüntetett szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

  (4) A Felhasználó a Szolgáltató által kiállított számlát minden vagy a termékkel együtt, a kiszállításkor kapja meg, vagy bankkártyás fizetés esetén emailben az emailcímére elektronikus formában. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató e-számlát állítson ki.

  (5) Szolgáltató a megrendelt termékek házhozszállítását csak Magyarország területén belül vállalja.

  (6) Felhasználó köteles a termék csomagolásának sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

  Ha a Felhasználó az átvételkor a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jogosult megtagadni az átvételt, mely esetben az átvétel megtagadásának tényét és annak indokait a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Felhasználó aláírásával.

  (7) A szállítási költségeket a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

6. ELÁLLÁS

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29 §-a alapján a Felhasználót nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga, tekintettel arra, hogy a Portálon kizárólag olyan termékek rendelhetők meg, amelyek a romlandók, vagy minőségüket rövid ideig őrzik meg.

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1 Kellékszavatosság

(1) Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

(3) Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

(4) Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 7.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2) Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

(5) Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

(7) A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

9. SZERZŐI JOGOK

(1) A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

10. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Felhasználó a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 1/5.
Email: info@freshera.hu
Telefonszám: +36 70 326 3981

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Szolgáltatót a Békéltető Testület előtti eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

(6) Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

(7) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Megrendelő a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

11. HÍRLEVÉL

(1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) Az hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Budapest, 2021. március 5.

 Nutrition Food Kft.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Rendelek

Kedves Megrendelőink!

Bizonytalan időre konyhánk zárva tart így sajnos nem tudunk megrendeléseket teljesíteni.
Köszönjük megértéseteket!

FreshEra

A weboldal további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A jobb felhasználói élmény érdekében a sütik alapértelmezetten engedélyezve vannak ezen a weboldalon. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a weboldal használatára, vagy az “Elfogadás” gombra kattint, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás